Đại học Đông Á nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại học Đông Á nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại học Đông Á đón nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại học Đông Á đón nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đại học Đông Á: Mang cơ hội tiếp cận môi trường quốc tế cho sinh viên

Đại học Đông Á: Mang cơ hội tiếp cận môi trường quốc tế cho sinh viên

ĐH Đông Á nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT

ĐH Đông Á nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT

Gần 5 tỷ đồng trao cho các em sinh viên trong lễ khai giảng

Gần 5 tỷ đồng trao cho các em sinh viên trong lễ khai giảng

2.372 vị trí việc làm cho sinh viên ngay trước lễ tốt nghiệp

2.372 vị trí việc làm cho sinh viên ngay trước lễ tốt nghiệp

Đà Nẵng: Hàng nghìn việc làm 'đón' sinh viên tốt nghiệp

Đà Nẵng: Hàng nghìn việc làm 'đón' sinh viên tốt nghiệp

Gần 50 sinh viên các ngành được tiếp nhận làm việc tại Nhật, Singapore

Gần 50 sinh viên các ngành được tiếp nhận làm việc tại Nhật, Singapore

Trường ĐH Đông Á: 2.372 vị trí việc làm cho sinh viên trong ngày lễ tốt nghiệp

Trường ĐH Đông Á: 2.372 vị trí việc làm cho sinh viên trong ngày lễ tốt nghiệp

2.372 vị trí việc làm cho SV ĐH Đông Á ngay trước lễ tốt nghiệp

2.372 vị trí việc làm cho SV ĐH Đông Á ngay trước lễ tốt nghiệp

Sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng) được 34 doanh nghiệp trong và ngoài nước tuyển dụng

Sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng) được 34 doanh nghiệp trong và ngoài nước tuyển dụng