Chương trình 'Hòa nhạc mùa xuân'

Chương trình 'Hòa nhạc mùa xuân'

Nhiều tài năng âm nhạc thế giới trình diễn tại Hà Nội

Nhiều tài năng âm nhạc thế giới trình diễn tại Hà Nội

Tài năng âm nhạc xuất sắc thế hệ 9X trở về quê hương biểu diễn

Tài năng âm nhạc xuất sắc thế hệ 9X trở về quê hương biểu diễn

Tài năng âm nhạc Nguyễn Việt Trung về nước tham dự chương trình Hòa nhạc mùa xuân

Tài năng âm nhạc Nguyễn Việt Trung về nước tham dự chương trình Hòa nhạc mùa xuân

Học trò của NSND Đặng Thái Sơn về nước biểu diễn

Học trò của NSND Đặng Thái Sơn về nước biểu diễn

Hòa nhạc mùa xuân 'Gặp gỡ tài năng âm nhạc thế giới'

Hòa nhạc mùa xuân 'Gặp gỡ tài năng âm nhạc thế giới'

Tài năng piano Nguyễn Việt Trung trình diễn cùng tứ tấu đàn dây hàng đầu của Pháp

Tài năng piano Nguyễn Việt Trung trình diễn cùng tứ tấu đàn dây hàng đầu của Pháp

Tứ tấu dây hàng đầu Pháp đến Việt Nam biểu diễn

Tứ tấu dây hàng đầu Pháp đến Việt Nam biểu diễn

Tài năng piano Nguyễn Việt Trung trình diễn cùng tứ tấu đàn dây hàng đầu của Pháp

Tài năng piano Nguyễn Việt Trung trình diễn cùng tứ tấu đàn dây hàng đầu của Pháp

Tứ tấu dây nổi tiếng Pháp biểu diễn cùng tài năng trẻ Nguyễn Việt Trung

Tứ tấu dây nổi tiếng Pháp biểu diễn cùng tài năng trẻ Nguyễn Việt Trung

Đêm nhạc với nghệ sỹ dương cầm Nguyễn Việt Trung

Đêm nhạc với nghệ sỹ dương cầm Nguyễn Việt Trung