Nhân vật nào thời ông Obama đã đề nghị điều tra ông Flynn?

Nhân vật nào thời ông Obama đã đề nghị điều tra ông Flynn?

Rút cáo buộc, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn không dễ cứu được ông Flynn

Rút cáo buộc, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn không dễ cứu được ông Flynn

Bộ Tư pháp Mỹ rút cáo buộc, ông Flynn sẽ thoát tù?

Bộ Tư pháp Mỹ rút cáo buộc, ông Flynn sẽ thoát tù?

Ông Trump xem xét ân xá cho cựu cố vấn Michael Flynn

Ông Trump xem xét ân xá cho cựu cố vấn Michael Flynn

Ông Trump cân nhắc ân xá cho cựu cố vấn Michael Flynn

Ông Trump cân nhắc ân xá cho cựu cố vấn Michael Flynn

Tòa án Mỹ phản đối chính sách nhập cư của Nhà Trắng

Tòa án Mỹ phản đối chính sách nhập cư của Nhà Trắng

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump bị gọi là 'kẻ bán nước'

Cựu cố vấn của ông Trump bị buộc tội phản bội nước Mỹ

'Cánh tay phải' một thời của ông Trump bị chỉ trích 'bán nước'

Cựu cố vấn an ninh của TT Trump bị cáo buộc tội bán nước