Có những thánh tích vô giá nào trong Nhà thờ Đức Bà Paris?

Có những thánh tích vô giá nào trong Nhà thờ Đức Bà Paris?

Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn

Những hình ảnh đầu tiên bên trong Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn

Cấu trúc Nhà thờ Đức Bà Paris được bảo vệ nguyên vẹn sau vụ cháy

Cấu trúc Nhà thờ Đức Bà Paris được bảo vệ nguyên vẹn sau vụ cháy

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Khoảnh khắc ngọn tháp đổ sập

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Khoảnh khắc ngọn tháp đổ sập

Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa

Nhà thờ Đức Bà Paris chìm trong biển lửa

Cháy lớn và dữ dội ở Nhà thờ Đức Bà Paris

Cháy lớn và dữ dội ở Nhà thờ Đức Bà Paris

Cháy lớn ở Nhà thờ Đức Bà Paris: Sập đỉnh tháp

Cháy lớn ở Nhà thờ Đức Bà Paris: Sập đỉnh tháp

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Ngọn tháp của Nhà thờ đổ sập

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Ngọn tháp của Nhà thờ đổ sập

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Ngọn tháp của Nhà thờ đổ sập

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Ngọn tháp của Nhà thờ đổ sập

Cháy lớn kinh hoàng ở Nhà thờ Đức Bà Paris

Cháy lớn kinh hoàng ở Nhà thờ Đức Bà Paris

Hỏa hoạn kinh hoàng tại Nhà thờ Đức Bà Paris: Sập đỉnh tháp, toàn bộ mái bị thiêu rụi

Hỏa hoạn kinh hoàng tại Nhà thờ Đức Bà Paris: Sập đỉnh tháp, toàn bộ mái bị thiêu rụi

Clip: Kinh hoàng Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) chìm trong biển lửa

Clip: Kinh hoàng Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) chìm trong biển lửa