Ảnh thế giới ấn tượng nhất tháng 3

Ảnh thế giới ấn tượng nhất tháng 3

Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

Những bức ảnh ấn tượng nhất thế giới tuần qua

Phong trào đòi kiểm soát súng đạn gia tăng áp lực với các nhà lập pháp Mỹ

Phong trào đòi kiểm soát súng đạn gia tăng áp lực với các nhà lập pháp Mỹ

Ấn tượng với hình ảnh hàng trăm ngàn người Mỹ kêu gọi kiểm soát súng đạn

Ấn tượng với hình ảnh hàng trăm ngàn người Mỹ kêu gọi kiểm soát súng đạn

Hơn một triệu người Mỹ diễu hành yêu cầu kiểm soát súng

Hơn một triệu người Mỹ diễu hành yêu cầu kiểm soát súng

Nạn nhân vụ xả súng lịch sử tại Mỹ phản đối cấp súng cho giáo viên

Nạn nhân vụ xả súng lịch sử tại Mỹ phản đối cấp súng cho giáo viên

Hoa Kỳ: Vụ xả súng ở Florida - Bảo vệ trường phản biện

Hoa Kỳ: Vụ xả súng ở Florida - Bảo vệ trường phản biện

Trump bị người sống sót sau thảm kịch xả súng lên án dữ dội

Trump bị người sống sót sau thảm kịch xả súng lên án dữ dội

Hoa Kỳ: Sinh viên biểu tình kêu gọi thắt chặt kiểm soát súng

Hoa Kỳ: Sinh viên biểu tình kêu gọi thắt chặt kiểm soát súng

Người dân Florida biểu tình yêu cầu kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn

Người dân Florida biểu tình yêu cầu kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn