Nhà sản xuất linh kiện máy bay hàng đầu thế giới tuyển dụng tại Đà Nẵng

Nhà sản xuất linh kiện máy bay hàng đầu thế giới tuyển dụng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư 70 triệu USD cho tập đoàn Key Tronic EMS

Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư 70 triệu USD cho tập đoàn Key Tronic EMS

Soi doanh nghiệp Mỹ sắp sản xuất linh kiện máy bay tại Đà Nẵng

Soi doanh nghiệp Mỹ sắp sản xuất linh kiện máy bay tại Đà Nẵng

Công ty Mỹ xây nhà máy sản xuất linh kiện ôtô 1.500 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Công ty Mỹ xây nhà máy sản xuất linh kiện ôtô 1.500 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Tập đoàn Mỹ rót 170 triệu USD xây nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Đà Nẵng

Tập đoàn Mỹ rót 170 triệu USD xây nhà máy sản xuất linh kiện máy bay tại Đà Nẵng

Đà Nẵng sẽ có nhà máy sản xuất linh kiện máy bay 170 triệu USD

Đà Nẵng sẽ có nhà máy sản xuất linh kiện máy bay 170 triệu USD

Tập đoàn Mỹ đầu tư 170 triệu USD mở nhà máy sản xuất linh kiện máy bay

Tập đoàn Mỹ đầu tư 170 triệu USD mở nhà máy sản xuất linh kiện máy bay

Đà Nẵng sắp có nhà máy sản xuất linh kiện máy bay 170 triệu USD

Đà Nẵng sắp có nhà máy sản xuất linh kiện máy bay 170 triệu USD

Đà Nẵng: Mỹ mở nhà máy sản xuất linh kiện máy bay trị giá 170 triệu USD

Đà Nẵng: Mỹ mở nhà máy sản xuất linh kiện máy bay trị giá 170 triệu USD