Chồng làm được tiền không đưa tôi mà gửi em gái giữ

Chồng làm được tiền không đưa tôi mà gửi em gái giữ

Thu nhập mỗi tháng vài chục triệu nhưng anh chỉ đưa cho tôi 5 triệu, còn lại gửi em gái ở quê giữ hộ...