Ca sĩ Lương Gia Huy: 'Đời tôi mang ơn những người phụ nữ'

Ca sĩ Lương Gia Huy: 'Đời tôi mang ơn những người phụ nữ'

Mồ côi mẹ từ năm 9 tuổi, nhưng ca sĩ Lương Gia Huy được cuộc đời bù đắp khi nhận được sự yêu mến của rất...