Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh quên mình cứu người bị đuối nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh quên mình cứu người bị đuối nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho học sinh dũng cảm cứu người đuối nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho học sinh dũng cảm cứu người đuối nước

Nghệ An: Trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho nam sinh quên mình cứu bạn

Nghệ An: Trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho nam sinh quên mình cứu bạn

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh cứu người

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh cứu người

Trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho nam sinh quên mình cứu người đuối nước

Trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho nam sinh quên mình cứu người đuối nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh quên mình cứu người đuối nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho nam sinh quên mình cứu người đuối nước

Nghệ An:Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người

Nghệ An:Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người

Nghệ An:Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người

Nghệ An:Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người

Bản tin 20H: Tiết lộ về nghi phạm lao xe khiến 11 người chết

Bản tin 20H: Tiết lộ về nghi phạm lao xe khiến 11 người chết

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người bị đuối nước

Trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sỹ dũng cảm cứu người bị đuối nước