Tin chi lời thề thốt của đàn ông

Tin chi lời thề thốt của đàn ông

Em đang yêu một người đã có gia đình. Anh không hạnh phúc với vợ, nhưng vì các con nên vẫn phải duy trì...