Những cái chết ly kỳ: Thi thể cô gái đông cứng, người phụ nữ bị siết cổ bằng quần dài

Những cái chết ly kỳ: Thi thể cô gái đông cứng, người phụ nữ bị siết cổ bằng quần dài

Suốt hàng chục năm ròng rã, cảnh sát Anh vẫn phải 'bó tay chịu trói' trước những vụ án oái ăm hóc búa dưới...