Kệ tin trong tuần: Bỗng dưng muốn khóc

Kệ tin trong tuần: Bỗng dưng muốn khóc

Nguồn gốc vây cá mập phát hiện trên mái Văn phòng thương vụ Việt Nam tại Chile

Nguồn gốc vây cá mập phát hiện trên mái Văn phòng thương vụ Việt Nam tại Chile

Thương vụ Việt Nam tại Chile trả lời về vụ 'vây cá mập phơi trên mái nhà'

Thương vụ Việt Nam tại Chile trả lời về vụ 'vây cá mập phơi trên mái nhà'

Đại sứ quán VN ở Chile thông tin vụ phơi vây cá mập tại thương vụ

Đại sứ quán VN ở Chile thông tin vụ phơi vây cá mập tại thương vụ

Yêu cầu báo cáo vụ phơi vây cá mập trên mái nhà thương vụ Việt ở Chile

Yêu cầu báo cáo vụ phơi vây cá mập trên mái nhà thương vụ Việt ở Chile

Phơi vây cá mập tại thương vụ Việt ở Chile: Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo gấp

Phơi vây cá mập tại thương vụ Việt ở Chile: Bộ Công Thương yêu cầu báo cáo gấp

Yêu cầu báo cáo gấp vụ phơi vây cá mập tại thương vụ Việt ở Chile

Yêu cầu báo cáo gấp vụ phơi vây cá mập tại thương vụ Việt ở Chile