Phát hiện loài lươn phóng điện mạnh nhất tại rừng Amazon

Phát hiện loài lươn phóng điện mạnh nhất tại rừng Amazon

Loài lươn trên với tên khoa học Electrophorus voltai có thể phóng dòng điện cao hơn 200 volt so với loài...
Ngoài phát điện 860 volt, lươn còn có thể làm đông cứng con mồi từ xa

Ngoài phát điện 860 volt, lươn còn có thể làm đông cứng con mồi từ xa

Phát hiện loài lươn có thể phóng điện mạnh tới 860 volt

Phát hiện loài lươn có thể phóng điện mạnh tới 860 volt

Lươn phát ra điện 860 volt, sao không nuôi để thắp sáng trong nhà?

Lươn phát ra điện 860 volt, sao không nuôi để thắp sáng trong nhà?

Phát hiện loài lươn phóng điện mạnh nhất tại rừng Amazon

Phát hiện loài lươn phóng điện mạnh nhất tại rừng Amazon

Phát hiện loài lươn phóng điện mạnh nhất tại rừng Amazon

Phát hiện loài lươn phóng điện mạnh nhất tại rừng Amazon

Phát hiện lươn điện mạnh nhất thế giới ở Amazon

Phát hiện lươn điện mạnh nhất thế giới ở Amazon