3 năm không thay điện thoại, nhưng đây là lý do sẽ mua iPhone 11R mới

3 năm không thay điện thoại, nhưng đây là lý do sẽ mua iPhone 11R mới

Chuyên gia công nghệ của Business Insider nêu lên những lý do vì sao mà anh ấy sẽ đổi từ iPhone 6s lên...