Một doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư 363 triệu USD vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Một doanh nghiệp Hàn Quốc muốn đầu tư 363 triệu USD vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Đà Nẵng ký ghi nhớ hợp tác với 3 công ty Hoa Kỳ

Đà Nẵng ký ghi nhớ hợp tác với 3 công ty Hoa Kỳ

Sang Thung lũng Silicon xúc tiến đầu tư, Đà Nẵng ký được 3 bản ghi nhớ hợp tác

Sang Thung lũng Silicon xúc tiến đầu tư, Đà Nẵng ký được 3 bản ghi nhớ hợp tác

Chủ tịch Đà Nẵng qua Mỹ kêu gọi đầu tư

Chủ tịch Đà Nẵng qua Mỹ kêu gọi đầu tư

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sang Mỹ kêu gọi đầu tư

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sang Mỹ kêu gọi đầu tư

Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư từ Mỹ

Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư từ Mỹ

Công ty IDH là gì, có vai trò thế nào trong sản xuất smartphone?

Công ty IDH là gì, có vai trò thế nào trong sản xuất smartphone?