'Đảo của dân ngụ cư' nhận giải thưởng quốc tế, đạo diễn Hồng Ánh: Chưa bao giờ nghĩ sẽ đoạt giải

'Đảo của dân ngụ cư' nhận giải thưởng quốc tế, đạo diễn Hồng Ánh: Chưa bao giờ nghĩ sẽ đoạt giải

Đảo của dân ngụ cư đoạt giải thưởng lớn tại Giải thưởng điện ảnh Efebo d'Oro.

Đảo của dân ngụ cư đoạt giải thưởng lớn tại Giải thưởng điện ảnh Efebo d'Oro.

Phim đầu tay của diễn viên Hồng Ánh lại thắng lớn tại Ý

Phim đầu tay của diễn viên Hồng Ánh lại thắng lớn tại Ý

'Đảo của dân ngụ cư' đạt giải thưởng điện ảnh Efebo d'Oro

'Đảo của dân ngụ cư' đạt giải thưởng điện ảnh Efebo d'Oro

'Đảo của dân ngụ cư' giành Giải thưởng lớn tại Giải thưởng điện ảnh quốc tế Efebo d'Oro (Italia)

'Đảo của dân ngụ cư' giành Giải thưởng lớn tại Giải thưởng điện ảnh quốc tế Efebo d'Oro (Italia)

'Đảo của dân ngụ cư' nhận giải thưởng quốc tế tại Ý

'Đảo của dân ngụ cư' nhận giải thưởng quốc tế tại Ý

'Đảo của dân ngụ cư' đoạt giải thưởng lớn tại Italia

'Đảo của dân ngụ cư' đoạt giải thưởng lớn tại Italia

Phim của Hồng Ánh tiếp tục đoạt giải thưởng điện ảnh quốc tế

Phim của Hồng Ánh tiếp tục đoạt giải thưởng điện ảnh quốc tế