Tập đoàn Monsanto thừa nhận dùng chất cấm trong thuốc trừ sâu

Tập đoàn Monsanto thừa nhận dùng chất cấm trong thuốc trừ sâu

Monsanto thừa nhận sử dụng trái phép thuốc trừ sâu có độc tố cao trên cây trồng, chịu khoản tiền phạt 10...