Doanh nghiệp Anh đẩy mạnh đầu tư vào giáo dục Việt Nam

Doanh nghiệp Anh đẩy mạnh đầu tư vào giáo dục Việt Nam

Đại học Anh quốc Việt Nam khánh thành Trung tâm máy tính chuyên dụng trị giá 1 triệu USD

Đại học Anh quốc Việt Nam khánh thành Trung tâm máy tính chuyên dụng trị giá 1 triệu USD

Khánh thành Trung tâm Máy tính chuyên dụng tại Đại học Anh quốc Việt Nam

Khánh thành Trung tâm Máy tính chuyên dụng tại Đại học Anh quốc Việt Nam

Trường ĐH Anh quốc Việt Nam khánh thành Trung tâm máy tính chuyên dụng

Trường ĐH Anh quốc Việt Nam khánh thành Trung tâm máy tính chuyên dụng

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng trường đua ngựa, tạo thêm địa điểm giải trí

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng trường đua ngựa, tạo thêm địa điểm giải trí

Chủ tịch Hà Nội làm việc với Đặc phái viên về thương mại của Thủ tướng Anh

Chủ tịch Hà Nội làm việc với Đặc phái viên về thương mại của Thủ tướng Anh

Anh sẽ viện trợ Việt Nam xây dựng các thành phố thông minh

Anh sẽ viện trợ Việt Nam xây dựng các thành phố thông minh