Hạ màn thương vụ vũ khí bí mật giữa Pháp và Pakistan

Hạ màn thương vụ vũ khí bí mật giữa Pháp và Pakistan

Hơn 25 năm sau thương vụ mua bán vũ khí giữa Pháp và Pakistan, ngày 7-10 vừa qua, Tòa án Hình sự Paris tiến...