Khi AI lấn sân thị trường nghệ thuật

Khi AI lấn sân thị trường nghệ thuật

Đại gia chi 10 tỷ đồng để mua bức tranh do... 'trí tuệ nhân tạo' vẽ

Đại gia chi 10 tỷ đồng để mua bức tranh do... 'trí tuệ nhân tạo' vẽ

Sững sờ với bức họa đầu tiên trên thế giới do 'họa sỹ' AI thực hiện

Sững sờ với bức họa đầu tiên trên thế giới do 'họa sỹ' AI thực hiện

Tranh được vẽ bằng trí tuệ nhân tạo có giá 432.000 USD

Tranh được vẽ bằng trí tuệ nhân tạo có giá 432.000 USD

Bức họa do AI thực hiện có giá 432.500 USD

Bức họa do AI thực hiện có giá 432.500 USD

Tranh do trí tuệ nhân tạo tạo ra được bán với giá 432.000 USD

Tranh do trí tuệ nhân tạo tạo ra được bán với giá 432.000 USD

Đấu giá thành công bức tranh đầu tiên do Trí tuệ nhân tạo sáng tác

Đấu giá thành công bức tranh đầu tiên do Trí tuệ nhân tạo sáng tác

Tranh chân dung do trí tuệ nhân tạo vẽ bán được 10 tỉ đồng

Tranh chân dung do trí tuệ nhân tạo vẽ bán được 10 tỉ đồng

Kiếm hơn 10 tỷ đồng nhờ sản phẩm tạo bởi trí tuệ nhân tạo

Kiếm hơn 10 tỷ đồng nhờ sản phẩm tạo bởi trí tuệ nhân tạo