ICAEW ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo

ICAEW ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cùng chuyên gia Anh quốc luận bàn về Hành trình sáng tạo xã hội

Cùng chuyên gia Anh quốc luận bàn về Hành trình sáng tạo xã hội

Ít nhất 30% sinh viên sẽ được nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội

Ít nhất 30% sinh viên sẽ được nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội

Chuyên gia Anh chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy sáng tạo xã hội

Chuyên gia Anh chia sẻ kinh nghiệm thúc đẩy sáng tạo xã hội

Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh tại VN thăm trường Đại học Anh Quốc ( BUV)

Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh tại VN thăm trường Đại học Anh Quốc ( BUV)

Khánh thành Trung tâm Máy tính chuyên dụng tại Đại học Anh quốc Việt Nam

Khánh thành Trung tâm Máy tính chuyên dụng tại Đại học Anh quốc Việt Nam

Trường ĐH Anh quốc Việt Nam khánh thành Trung tâm máy tính chuyên dụng

Trường ĐH Anh quốc Việt Nam khánh thành Trung tâm máy tính chuyên dụng

Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh tới đầu tư

Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Anh tới đầu tư

Hà Nội tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh trên nhiều lĩnh vực

Hà Nội tăng cường hợp tác với Vương quốc Anh trên nhiều lĩnh vực

Thúc đẩy giảng dạy doanh nghiệp xã hội tại các trường đại học

Thúc đẩy giảng dạy doanh nghiệp xã hội tại các trường đại học

Hội đồng Anh ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Hội đồng Anh ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam

Ít nhất 30% sinh viên sẽ được nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội

Ít nhất 30% sinh viên sẽ được nâng cao nhận thức về doanh nghiệp xã hội

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Anh

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Anh

TP.HCM đề nghị Anh hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh

TP.HCM đề nghị Anh hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh

Anh quốc chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục

Anh quốc chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục

Hội đồng Anh mở trung tâm Anh ngữ mới tại TP.HCM

Hội đồng Anh mở trung tâm Anh ngữ mới tại TP.HCM