Ông Lê Nguyễn Minh Quang chưa được thôi việc sau 5 tháng miễn nhiệm

Ông Lê Nguyễn Minh Quang chưa được thôi việc sau 5 tháng miễn nhiệm

Giám đốc Sở GTVT làm Trưởng BQL đường sắt đô thị TP.HCM

Giám đốc Sở GTVT làm Trưởng BQL đường sắt đô thị TP.HCM

Ông Lê Nguyễn Minh Quang chính thức thôi chức Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM

Ông Lê Nguyễn Minh Quang chính thức thôi chức Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM

Ông Lê Nguyễn Minh Quang thôi chức Trưởng BQL đường sắt đô thị

Ông Lê Nguyễn Minh Quang thôi chức Trưởng BQL đường sắt đô thị

TP HCM: Chính thức miễn nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang

TP HCM: Chính thức miễn nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang

Ông Lê Nguyễn Minh Quang: Khi nghỉ tôi sẽ chia sẻ nhiều điều

Ông Lê Nguyễn Minh Quang: Khi nghỉ tôi sẽ chia sẻ nhiều điều

Trưởng BQL Đường sắt đô thị TP.HCM bác tin bị tạm đình chỉ

Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM đi nước ngoài khi chưa được phép

Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM đi nước ngoài khi chưa được phép