Giảm 80 tấn túi nilon nhờ hệ thống bán lẻ và cộng đồng

Giảm 80 tấn túi nilon nhờ hệ thống bán lẻ và cộng đồng

80 tấn túi ni-lông đã được giảm thiểu nhờ sự chung tay của hệ thống bán lẻ và cộng đồng

80 tấn túi ni-lông đã được giảm thiểu nhờ sự chung tay của hệ thống bán lẻ và cộng đồng

Giảm 80 tấn túi nilon nhờ chuỗi bán lẻ và cộng đồng

Giảm 80 tấn túi nilon nhờ chuỗi bán lẻ và cộng đồng

Đã đến lúc nói không với túi nilon

Đã đến lúc nói không với túi nilon

Các siêu thị 'chung tay' giảm thiểu sử dụng túi nilon

Các siêu thị 'chung tay' giảm thiểu sử dụng túi nilon

Việt Nam nằm trong nhóm tiêu thụ túi nilon nhiều nhất thế giới

Việt Nam nằm trong nhóm tiêu thụ túi nilon nhiều nhất thế giới

Người tiêu dùng thích thú với chiến dịch thay túi nilon bằng túi vi sinh phân hủy làm từ ngô

Người tiêu dùng thích thú với chiến dịch thay túi nilon bằng túi vi sinh phân hủy làm từ ngô

Doanh nghiệp chung tay giảm thải rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp chung tay giảm thải rác thải nhựa, bảo vệ môi trường

Chung tay giảm thải rác thải nhựa để bảo vệ môi trường

Chung tay giảm thải rác thải nhựa để bảo vệ môi trường