Các địa phương tăng cường bảo vệ, phát triển rừng

Các địa phương tăng cường bảo vệ, phát triển rừng

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện cả nước có 193 nghìn ha rừng sản...