Bắt đối tượng mang súng quân dụng đi mua ma túy

Bắt đối tượng mang súng quân dụng đi mua ma túy

Mang súng quân dụng đi mua ma túy sử dụng

Mang súng quân dụng đi mua ma túy sử dụng

Đắk Lắk: Bắt đối tượng mang theo súng đi mua ma túy

Đắk Lắk: Bắt đối tượng mang theo súng đi mua ma túy

Đắk Lắk: Mang súng 'phòng thân' khi đi mua ma túy

Đắk Lắk: Mang súng 'phòng thân' khi đi mua ma túy

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng mang súng đi mua ma túy

Đắk Lắk: Bắt giữ đối tượng mang súng đi mua ma túy

Bắt giữ các đối tượng buôn bán tàng trữ vũ khí

Bắt giữ các đối tượng buôn bán tàng trữ vũ khí

Bắt giữ các đối tượng buôn bán tàng trữ vũ khí

Bắt giữ các đối tượng buôn bán tàng trữ vũ khí

Mang súng quân dụng đi mua ma túy sử dụng ​

Mang súng quân dụng đi mua ma túy sử dụng ​