Vụ bớt xén lương giáo viên hợp đồng: Hiệu trưởng cáo bệnh nằm viện để điều trị

Vụ bớt xén lương giáo viên hợp đồng: Hiệu trưởng cáo bệnh nằm viện để điều trị

Vụ gần 600 giáo viên có nguy cơ mất việc: Công an làm rõ việc 'chung chi'

Vụ gần 600 giáo viên có nguy cơ mất việc: Công an làm rõ việc 'chung chi'

Triệu tập Hiệu trưởng bị tố nhận 300 triệu đồng chạy việc và ăn chặn lương GV

Triệu tập Hiệu trưởng bị tố nhận 300 triệu đồng chạy việc và ăn chặn lương GV

Vụ 500 giáo viên nguy cơ mất việc: Hiệu trưởng 'chạy' hợp đồng, cắt xén tiền lương

Vụ 500 giáo viên nguy cơ mất việc: Hiệu trưởng 'chạy' hợp đồng, cắt xén tiền lương

Hiệu trưởng bị tố lừa 300 triệu đồng tiền chạy việc

Hiệu trưởng bị tố lừa 300 triệu đồng tiền chạy việc

Điều tra một hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng để 'chạy' việc

Điều tra một hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng để 'chạy' việc

Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc

Hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng chạy việc

Đắk Lắk: Điều tra hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng để chạy việc

Đắk Lắk: Điều tra hiệu trưởng nhận 300 triệu đồng để chạy việc

Vụ gần 600 giáo viên nguy cơ mất việc: Hiệu trưởng nhận chạy việc 300 triệu đồng/suất

Vụ gần 600 giáo viên nguy cơ mất việc: Hiệu trưởng nhận chạy việc 300 triệu đồng/suất

Vụ hàng trăm giáo viên dư dôi tại Đắk Lắk: Chung chi mới vào biên chế?

Vụ hàng trăm giáo viên dư dôi tại Đắk Lắk: Chung chi mới vào biên chế?

Vụ gần 500 giáo viên sắp mất việc: Từng chi 120 triệu đồng 'chạy việc'?

Vụ gần 500 giáo viên sắp mất việc: Từng chi 120 triệu đồng 'chạy việc'?

500 giáo viên sắp mất việc: Chi hàng trăm triệu để xin biên chế?

500 giáo viên sắp mất việc: Chi hàng trăm triệu để xin biên chế?

500 giáo viên sắp mất việc: Chi hàng trăm triệu để xin biên chế?

500 giáo viên sắp mất việc: Chi hàng trăm triệu để xin biên chế?

Vụ giáo viên bị mất việc ở Đắk Lắk: Một hiệu trưởng bị tố nhận tiền chạy việc

Vụ giáo viên bị mất việc ở Đắk Lắk: Một hiệu trưởng bị tố nhận tiền chạy việc