Đắk Lắk: Uống rượu say, đánh đuổi con rể, người đàn ông bị đánh chết

Đắk Lắk: Uống rượu say, đánh đuổi con rể, người đàn ông bị đánh chết

Bị bố vợ đuổi đánh, con rể dùng cây đánh tử vong

Bị bố vợ đuổi đánh, con rể dùng cây đánh tử vong

Nhậu say, con rể đánh bố vợ tử vong

Nhậu say, con rể đánh bố vợ tử vong

Con rể đánh bố vợ tử vong sau khi bị đuổi đánh

Con rể đánh bố vợ tử vong sau khi bị đuổi đánh

Bắt nhóm cướp tài sản của phụ nữ đi trên đường

Bắt nhóm cướp tài sản của phụ nữ đi trên đường

Cặp bạn tù rủ nhau đi cướp giật

Cặp bạn tù rủ nhau đi cướp giật

Đôi bạn tù rủ nhau đi cướp sau khi được ra trại, một tháng sau tiếp tục dắt tay xộ khám

Đôi bạn tù rủ nhau đi cướp sau khi được ra trại, một tháng sau tiếp tục dắt tay xộ khám

'Lập kế hoạch' cướp tài sản của phụ nữ đi đường

'Lập kế hoạch' cướp tài sản của phụ nữ đi đường

Vừa ra tù rủ nhau đi cướp tài sản của phụ nữ đi đường

Vừa ra tù rủ nhau đi cướp tài sản của phụ nữ đi đường

Quen trong trại giam, ra tù lại rủ nhau chuyên đi cướp giật tài sản

Quen trong trại giam, ra tù lại rủ nhau chuyên đi cướp giật tài sản

Kết thân trong tù để đi cướp sau khi ra trại

Kết thân trong tù để đi cướp sau khi ra trại

Bắt nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản của phụ nữ đi một mình

Bắt nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản của phụ nữ đi một mình

Ra trại, đôi bạn tù rủ nhau đi cướp để có tiền tiêu xài

Ra trại, đôi bạn tù rủ nhau đi cướp để có tiền tiêu xài