Đổ nợ vì bí không ra trái

Đổ nợ vì bí không ra trái

Dự đoán năm nay, bí đỏ sẽ được giá nên hàng trăm hộ dân ở huyện Ea H'leo (Đăk Lăk) đua nhau trồng loại bí...