EPS triển khai đào tạo nhận thức RCM cho các nhà máy nhiệt điện

EPS triển khai đào tạo nhận thức RCM cho các nhà máy nhiệt điện

RCM là quy trình hướng dẫn phương pháp quản lý hiệu suất tài sản thông qua việc xây dựng lịch sửa chữa, bảo...

EVN Tích cực ứng dụng CMCN4.0 vào sản xuất, kinh doanh, vận hành

Tạo nên hệ sinh thái số

Ngành Điện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số

Ngành Điện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số

Đảng bộ EVNICT tổ chức thành công Đại hội lần thứ II

Đảng bộ EVNICT tổ chức thành công Đại hội lần thứ II

Phần mềm EVNPortal - Bài 2: Tính năng vượt trội

Phần mềm EVNPortal - Bài 2: Tính năng vượt trội

Phần mềm EVNPortal - Bài 1: Hỗ trợ Chương trình cải cách hành chính của EVN

Chuyển đổi số: Chuẩn bị nguồn lực

Chuyển đổi số - Bài 3: Chuẩn bị nguồn lực

Chuyển đổi số - Bài 2: EVN triển khai cách đây 20 năm

Đẩy mạnh phát triển lưới điện thông minh

PC Hà Nam đẩy mạnh tuyên truyền cổng dịch vụ công Quốc gia

Hoàn thành nhiều phần mềm phục vụ sản xuất kinh doanh điện

EVN có 3 dịch vụ điện được kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia

EVN chuyển giao E-OFFICE đến tay Đại học Bách Khoa Hà Nội

Áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý đầu tư xây dựng

Nâng cao chất lượng nguồn điện

EVN phát triển hệ thống viễn thông dùng riêng – Bài 2: Đảm bảo tính sẵn sàng

Triển khai các phần mềm tự động hóa để xây dựng lưới điện thông minh

Ứng dụng công nghệ hiện đại nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

Ứng dụng phần mềm EVNHES để nâng cao chất lượng kinh doanh

Cách mạng 4.0 của EVN: Mang đến nhiều dịch vụ tiện ích

Tiện ích phần mềm đo đếm điện năng

Hiện đại hóa việc thu thập dữ liệu đo đếm

Hoàn thiện quy trình quản lý và dịch vụ khách hàng

Nhiều phần mềm công nghệ được ứng dụng trong ngành điện

EVNNPT đào tạo cập nhật các phần mềm dùng chung của EVN năm 2018