EVNGENCO 3 chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

EVNGENCO 3 chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Những năm gần đây, đối với công tác chuyển đổi số trong các hoạt động quản trị và quản lý sản xuất kinh...
EVN đã ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trên các lĩnh vực

EVN đã ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trên các lĩnh vực

EVNGENCO 3: Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

EVNGENCO 3: Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

EVNGENCO 3 chuyển đổi số để nâng cao hiểu quả sản xuất kinh doanh

EVNGENCO 3 chuyển đổi số để nâng cao hiểu quả sản xuất kinh doanh

EVN được vinh danh 'Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc'

EVN được vinh danh 'Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc'

Chuyển đổi số: Chuẩn bị nguồn lực

Chuyển đổi số: Chuẩn bị nguồn lực

Chuyển đổi số - Bài 2: EVN triển khai cách đây 20 năm

Chuyển đổi số - Bài 2: EVN triển khai cách đây 20 năm

Doanh nghiệp ngành Công Thương: Đầu tư mạnh cho khoa học - công nghệ

Doanh nghiệp ngành Công Thương: Đầu tư mạnh cho khoa học - công nghệ

EVN tích cực tham gia vào cách mạng số

EVN tích cực tham gia vào cách mạng số

EVN nhận Giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc

EVN nhận Giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc

Ứng dụng phần mềm EVNHES để nâng cao chất lượng kinh doanh

Ứng dụng phần mềm EVNHES để nâng cao chất lượng kinh doanh

Hiện đại hóa việc thu thập dữ liệu đo đếm

Hiện đại hóa việc thu thập dữ liệu đo đếm