Tuyên dương 28 điển hình tiên tiến ngành điện TP Hồ Chí Minh

Tuyên dương 28 điển hình tiên tiến ngành điện TP Hồ Chí Minh

EVNHCMC: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp điện

EVNHCMC: Đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp điện

Không lo cắt điện vì có thanh toán tự động

Không lo cắt điện vì có thanh toán tự động

TP. Hồ Chí Minh vận động thi đua 'Gia đình tiết kiệm điện' năm 2019

TP. Hồ Chí Minh vận động thi đua 'Gia đình tiết kiệm điện' năm 2019

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện

Triển khai chương trình thi đua 'Gia đình tiết kiệm điện'

Triển khai chương trình thi đua 'Gia đình tiết kiệm điện'

Các biện pháp có thể tiết kiệm đến 25% điện tiêu thụ

Các biện pháp có thể tiết kiệm đến 25% điện tiêu thụ

EVNHCMC: Đẩy mạnh hỗ trợ công nhân, sinh viên, người lao động sử dụng điện theo giá quy định

EVNHCMC: Đẩy mạnh hỗ trợ công nhân, sinh viên, người lao động sử dụng điện theo giá quy định

TP.HCM: Đã lắp đặt hơn 10.382 kWp điện mặt trời áp mái

TP.HCM: Đã lắp đặt hơn 10.382 kWp điện mặt trời áp mái

Phó Thủ tướng: EVN phải tập trung bứt phá về phát triển nguồn điện

Phó Thủ tướng: EVN phải tập trung bứt phá về phát triển nguồn điện

EVN tham vọng xây dựng điện toán đám mây nội bộ

EVN tham vọng xây dựng điện toán đám mây nội bộ

EVN bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực TP.HCM

EVN bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực TP.HCM

TP.HCM triển khai điện mặt trời nối lưới

TP.HCM triển khai điện mặt trời nối lưới