EVN thu về hơn 200 tỷ nhờ bán cổ phần tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

EVN thu về hơn 200 tỷ nhờ bán cổ phần tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

EVN phấn đấu cơ bản hoàn thành thoái vốn trong năm 2019

EVN phấn đấu cơ bản hoàn thành thoái vốn trong năm 2019

EVN gập ghềnh thoái vốn

EVN gập ghềnh thoái vốn

EVN khẳng định quá trình thoái vốn không có vướng mắc

EVN khẳng định quá trình thoái vốn không có vướng mắc

EVN sẽ thu về hơn 219 tỷ đồng từ thoái vốn từ EVNFinance

EVN sẽ thu về hơn 219 tỷ đồng từ thoái vốn từ EVNFinance

Nước về các hồ thủy điện lưu vực sông Đà thấp nhất trong 30 năm

Nước về các hồ thủy điện lưu vực sông Đà thấp nhất trong 30 năm

Thoái vốn, cổ phần hóa EVN: Vướng vì quá 'lắm mối' tham gia

Thoái vốn, cổ phần hóa EVN: Vướng vì quá 'lắm mối' tham gia

Bài 2: Thoái vốn, cổ phần hóa EVN: Vướng vì quá 'lắm mối' tham gia

Bài 2: Thoái vốn, cổ phần hóa EVN: Vướng vì quá 'lắm mối' tham gia

Doanh nghiệp 'tắc' định giá giá trị văn hóa

Doanh nghiệp 'tắc' định giá giá trị văn hóa

EVN vẫn bị ế khi thoái vốn tại EVNFinance

EVN vẫn bị ế khi thoái vốn tại EVNFinance

Một phiên đấu giá thu về 219 tỷ đồng cho Nhà nước

Đấu giá cổ phần tháng 8, thu về cho Nhà nước 219 tỷ đồng

Đấu giá cổ phần tháng 8, thu về cho Nhà nước 219 tỷ đồng

EVN bán được gần 87% số cổ phần chào bán tại EVNFINANCE

EVN bán được gần 87% số cổ phần chào bán tại EVNFINANCE

Thoái vốn tại EVN Finance, EVN thu hơn 219 tỷ đồng

Thoái vốn tại EVN Finance, EVN thu hơn 219 tỷ đồng

EVN thu về hơn 219 tỷ đồng từ bán đấu giá cổ phần tại EVN Finance

EVN thu về hơn 219 tỷ đồng từ bán đấu giá cổ phần tại EVN Finance

EVN thu về hơn 219 tỷ đồng từ bán đấu giá cổ phần tại EVNFINANCE

EVN thu về hơn 219 tỷ đồng từ bán đấu giá cổ phần tại EVNFINANCE

EVN sẽ thoái vốn 18,7 triệu cổ phần tại Công ty Tài chính Điện lực

EVN sẽ thoái vốn 18,7 triệu cổ phần tại Công ty Tài chính Điện lực