Chân trời hợp tác mới

Chân trời hợp tác mới

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) giữa Việt Nam và EU vừa được ký kết tại...