Nước Anh đầy nghi ngại với thỏa thuận hậu Brexit của bà May

Nước Anh đầy nghi ngại với thỏa thuận hậu Brexit của bà May

Thủ tướng Anh cam kết phá vỡ thế bế tắc tiến trình đàm phán Brexit

Thủ tướng Anh cam kết phá vỡ thế bế tắc tiến trình đàm phán Brexit

Anh nêu điều kiện để kéo dài thời kỳ chuyển tiếp

Anh nêu điều kiện để kéo dài thời kỳ chuyển tiếp

'Nút thắt' đàm phán Brexit vẫn chưa được tháo gỡ

'Nút thắt' đàm phán Brexit vẫn chưa được tháo gỡ

Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng kéo dài thời kỳ chuyển tiếp Brexit thêm vài tháng

Thủ tướng Anh để ngỏ khả năng kéo dài thời kỳ chuyển tiếp Brexit thêm vài tháng

Thủ tướng Anh lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận Brexit

Thủ tướng Anh lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận Brexit

Vấn đề Brexit: Đàm phán giữa Anh-EU tiếp tục bế tắc

Vấn đề Brexit: Đàm phán giữa Anh-EU tiếp tục bế tắc

EU lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận Brexit vào cuối năm 2018

EU lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận Brexit vào cuối năm 2018

Chủ tịch EC kỳ vọng Anh, EU đạt được thỏa thuận Brexit vào tháng tới

Chủ tịch EC kỳ vọng Anh, EU đạt được thỏa thuận Brexit vào tháng tới

Bà May gặp ông Macron tìm kiếm sự hỗ trợ trong kế hoạch Brexit

Bà May gặp ông Macron tìm kiếm sự hỗ trợ trong kế hoạch Brexit

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp gặp Thủ tướng Anh Theresa May

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp gặp Thủ tướng Anh Theresa May