Nissan gia hạn hợp tác với Tan Chong thêm 1 năm phân phối xe tại Việt Nam

Nissan gia hạn hợp tác với Tan Chong thêm 1 năm phân phối xe tại Việt Nam

Nissan Việt Nam tiếp tục hoạt động thêm một năm

Nissan Việt Nam tiếp tục hoạt động thêm một năm

Nissan Việt Nam tiếp tục được phân phối xe thêm 1 năm

Nissan Việt Nam tiếp tục được phân phối xe thêm 1 năm

Tan Chong có thêm 1 năm bán xe Nissan tại thị trường Việt Nam

Tan Chong có thêm 1 năm bán xe Nissan tại thị trường Việt Nam

TanChong tiếp tục phân phối xe Nissan tại Việt Nam thêm 01 năm

TanChong tiếp tục phân phối xe Nissan tại Việt Nam thêm 01 năm

Tập đoàn Tan Chong 'ở thêm' với Nissan một năm nữa

Tập đoàn Tan Chong 'ở thêm' với Nissan một năm nữa

Nissan tiếp tục hợp tác cùng Tan Chong phân phối ô tô tại Việt Nam

Nissan tiếp tục hợp tác cùng Tan Chong phân phối ô tô tại Việt Nam

Nissan Motor và Tan Chong Motor tiếp tục 'bắt tay' tại thị trường Việt

Nissan Motor và Tan Chong Motor tiếp tục 'bắt tay' tại thị trường Việt

Nissan Motor và Tập đoàn Tan Chong Motor Holdings Bhd gia hạn thỏa thuận hợp tác

Nissan Motor và Tập đoàn Tan Chong Motor Holdings Bhd gia hạn thỏa thuận hợp tác