Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm

Với việc triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã...

Thêm cơ hội tìm kiếm việc làm cho người lao động

Kết nối các nguồn lực xây dựng trường học an toàn, thân thiện

Tạo môi trường giao dịch trực tuyến hiệu quả cho người lao động, doanh nghiệp

Tạo môi trường giao dịch trực tuyến hiệu quả cho người lao động, doanh nghiệp

Thực hiện các mô hình phát triển thị trường lao động trên nền tảng công nghệ số

Thực hiện các mô hình phát triển thị trường lao động trên nền tảng công nghệ số

Đẩy mạnh số hóa trong thông tin thị trường lao động

Đẩy mạnh số hóa trong thông tin thị trường lao động

Khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm

Khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm

Khai trương Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam

Khai trương Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam

Cổng thông tin Dịch vụ việc làm tạo môi trường giao dịch trực tuyến thuận lợi

Cổng thông tin Dịch vụ việc làm tạo môi trường giao dịch trực tuyến thuận lợi

Khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm

Khai trương Cổng thông tin dịch vụ việc làm

Bộ LĐ-TBXH chính thức khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm

Bộ LĐ-TBXH chính thức khai trương cổng thông tin dịch vụ việc làm