Trung Nam Group khánh thành tổ hợp nhà máy điện mặt trời và điện gió tại Ninh Thuận

Trung Nam Group khánh thành tổ hợp nhà máy điện mặt trời và điện gió tại Ninh Thuận

Hướng tiếp cận mới cho ngành năng lượng tái tạo

Hướng tiếp cận mới cho ngành năng lượng tái tạo

Tận thấy 'trang trại điện tái tạo' lớn nhất Việt Nam ở Ninh Thuận

Tận thấy 'trang trại điện tái tạo' lớn nhất Việt Nam ở Ninh Thuận

Khánh thành tổ hợp năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam

Khánh thành tổ hợp năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam

Đưa tổ hợp điện gió mặt trời đầu tiên ở Việt Nam vào hoạt động

Đưa tổ hợp điện gió mặt trời đầu tiên ở Việt Nam vào hoạt động

Khánh thành tổ hợp năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam

Khánh thành tổ hợp năng lượng tái tạo lớn nhất Việt Nam

Khánh thành tổ hợp năng lượng tái tạo điện gió - điện mặt trời đầu tiên và lớn nhất của cả nước

Khánh thành tổ hợp năng lượng tái tạo điện gió - điện mặt trời đầu tiên và lớn nhất của cả nước

Khánh thành Tổ hợp năng lượng tái tạo Điện mặt trời và Điện gió Trung Nam

Khánh thành Tổ hợp năng lượng tái tạo Điện mặt trời và Điện gió Trung Nam

Ninh Thuận: Khánh thành cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á

Ninh Thuận: Khánh thành cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á

Khánh thành tổ hợp điện gió, điện mặt trời lớn nhất Việt Nam

Khánh thành tổ hợp điện gió, điện mặt trời lớn nhất Việt Nam

Ninh Thuận: 10.000 tỉ đồng cho tổ hợp dự án điện gió - mặt trời

Ninh Thuận: 10.000 tỉ đồng cho tổ hợp dự án điện gió - mặt trời