Mỹ cung cấp tình báo cho Ấn Độ, Trung Quốc như ngồi trên lửa

Mỹ cung cấp tình báo cho Ấn Độ, Trung Quốc như ngồi trên lửa

Theo 'Thỏa thuận hợp tác và trao đổi cơ bản (BECA)', Ấn Độ sẽ có thể được chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ...