Hại người, thiệt mình! Một năm nhìn lại xung khắc Mỹ - Trung

Hại người, thiệt mình! Một năm nhìn lại xung khắc Mỹ - Trung

Đàm phán thương mại Mỹ-Trung vẫn bế tắc. Thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề Hội nghị G20 sắp tới vẫn bất định....