Một công ty Việt bị lừa hơn 61.000 USD tại Senegal

Một công ty Việt bị lừa hơn 61.000 USD tại Senegal

Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal nhận được thư của một doanh nghiệp xuất khẩu tiêu của...