Thái Lan cân nhắc xây lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới

Thái Lan cân nhắc xây lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới

Viện Công nghệ hạt nhân Thái Lan (TINT) đã đề xuất dự án xây một lò phản ứng hạt nhân phục vụ nghiên cứu...