Ba công ty năng lượng hàng đầu Thái Lan đầu tư vào nhiệt điện Quảng Trị 1

Ba công ty năng lượng hàng đầu Thái Lan đầu tư vào nhiệt điện Quảng Trị 1

Ba công ty năng lượng hàng đầu Thái Lan là Egco Group, Egat International (EGATi) và Ratch Group vừa ký...
Ba công ty năng lượng hàng đầu Thái Lan đầu tư vào nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1

Ba công ty năng lượng hàng đầu Thái Lan đầu tư vào nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1

Ba doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1

Ba doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1

Dự án nhiệt điện hơn 2,5 tỉ USD chính thức khởi công

Dự án nhiệt điện hơn 2,5 tỉ USD chính thức khởi công

Cú huých với dự án BOT ngành điện

Cú huých với dự án BOT ngành điện

Cú hích với dự án BOT ngành điện

Cú hích với dự án BOT ngành điện

Khánh thành đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Khởi công nhà máy nhiệt điện hơn 2,5 tỷ USD ở Quảng Trị

Khởi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị I

Điện lực Thái Lan khởi công nhà máy nhiệt điện 55.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Quảng Trị khởi công nhà máy nhiệt điện vốn đầu tư hơn 2,5 tỷ USD

Khởi công Nhà máy Nhiệt điện quy mô 55.000 tỷ đồng

Khởi công nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 theo hình thức BOT