Việt Nam đứng thứ 13 Châu Á về khả năng sử dụng Tiếng Anh

Việt Nam đứng thứ 13 Châu Á về khả năng sử dụng Tiếng Anh

Theo bảng xếp hạng do EF English Proficiency Index (EPI) công bố mới đây, Việt Nam xếp thứ 65/100 quốc gia...