Diễn đàn Kinh tế phương Đông: Thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt - Nga

Diễn đàn Kinh tế phương Đông: Thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt - Nga

Tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) tại Vladivostok, Nga, hàng loạt biên bản ghi nhớ sẽ được ký kết...