Quỹ toàn cầu cho GD trong trường hợp khẩn cấp tiếp cận được 3,5 triệu trẻ em

Quỹ toàn cầu cho GD trong trường hợp khẩn cấp tiếp cận được 3,5 triệu trẻ em

Quỹ toàn cầu do Liên hợp quốc tổ chức mang tên 'Education Cannot Wait' (ECW) đã tiếp cận 3,5 triệu trẻ em...