Bài toán vận hành điều tiết lũ hiệu quả, nhìn từ Nhà máy thủy điện Krông H'năng

Bài toán vận hành điều tiết lũ hiệu quả, nhìn từ Nhà máy thủy điện Krông H'năng

Ông Phạm Phong - Tổng giám đốc Công ty CP Sông Ba (SBA) - chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương về những...
Số hóa Trái đất

Số hóa Trái đất

Lý do Mỹ đưa máy bay lao thẳng vào cơn bão

Lý do Mỹ đưa máy bay lao thẳng vào cơn bão

Lý do Mỹ đưa máy bay lao thẳng vào cơn bão

Lý do Mỹ đưa máy bay lao thẳng vào cơn bão

App theo dõi đường đi bão số 9

App theo dõi đường đi bão số 9

Dự báo chính xác để kịp thời phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai

Dự báo chính xác để kịp thời phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai

Gần 40% các trạm khí tượng thủy văn đã được tự động hóa

Thế giới vừa trải qua tháng 5 nóng nhất trong lịch sử

Thế giới vừa trải qua tháng 5 nóng nhất trong lịch sử

2019 là năm nóng kỷ lục thứ 2 trong lịch sử

2019 là năm nóng kỷ lục thứ 2 trong lịch sử

Sóng nhiệt tấn công châu Âu - viễn cảnh tiêu cực đến mức nào?

Sóng nhiệt tấn công châu Âu - viễn cảnh tiêu cực đến mức nào?

Sóng nhiệt tấn công châu Âu - viễn cảnh tiêu cực đến mức nào?

Sóng nhiệt tấn công châu Âu - viễn cảnh tiêu cực đến mức nào?