Tân Chủ tịch ICAO với trọng trách giảm khí thải trong ngành hàng không

Tân Chủ tịch ICAO với trọng trách giảm khí thải trong ngành hàng không

Tân Chủ tịch ICAO có kinh nghiệm 39 năm trong lĩnh vực hàng không, từng giữ các cương vị cao trong Cơ quan...