Trực thăng đưa ngư dân gặp nạn ở Trường Sa vào đất liền điều trị

Trực thăng đưa ngư dân gặp nạn ở Trường Sa vào đất liền điều trị

Trực thăng đưa hai ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào đất liền cứu chữa

Trực thăng đưa hai ngư dân gặp nạn trên vùng biển Trường Sa vào đất liền cứu chữa

Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ về đất liền cấp cứu khẩn cấp

Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ về đất liền cấp cứu khẩn cấp

Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ não về đất liền cấp cứu

Trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ não về đất liền cấp cứu

Ngư dân đột quỵ não được máy bay trực thăng đưa vào đất liền cấp cứu

Ngư dân đột quỵ não được máy bay trực thăng đưa vào đất liền cấp cứu

Kịp thời điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị đột quỵ não

Kịp thời điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị đột quỵ não

Điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị đột quỵ não

Điều trực thăng ra Trường Sa cứu ngư dân bị đột quỵ não

Máy bay trực thăng vượt thời tiết xấu chuyển bệnh nhân từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu

Máy bay trực thăng vượt thời tiết xấu chuyển bệnh nhân từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu

Trực thăng cấp cứu ngư dân bị nạn tại Trường Sa

Trực thăng cấp cứu ngư dân bị nạn tại Trường Sa

Bảo vệ bắt cướp