Phim hay nhất châu Á tại Liên hoan phim quốc tế Iran đã gọi tên 'Cha cõng con'

Phim hay nhất châu Á tại Liên hoan phim quốc tế Iran đã gọi tên 'Cha cõng con'

'Cha cõng con' đoạt giải Phim hay nhất châu Á tại LHP quốc tế Iran

'Cha cõng con' đoạt giải Phim hay nhất châu Á tại LHP quốc tế Iran

Phim 'Cha Cõng Con' cạnh tranh tại Liên hoan phim quốc tế Iran

Phim 'Cha Cõng Con' cạnh tranh tại Liên hoan phim quốc tế Iran

Phim 'Cha cõng con' vào vòng xét giải Liên hoan phim quốc tế Iran

Phim 'Cha cõng con' vào vòng xét giải Liên hoan phim quốc tế Iran

'Cha cõng con' đến Liên hoan phim Quốc tế Iran

'Cha cõng con' đến Liên hoan phim Quốc tế Iran

'Cha cõng con' tiếp tục chinh chiến tại LHP quốc tế

'Cha cõng con' tiếp tục chinh chiến tại LHP quốc tế

'Cha cõng con' lọt vào vòng xét giải chính thức LHP quốc tế Iran lần thứ 36

'Cha cõng con' lọt vào vòng xét giải chính thức LHP quốc tế Iran lần thứ 36