Cách nhận biết axit benzoic trong thực phẩm

Cách nhận biết axit benzoic trong thực phẩm

Cách nhận biết axit benzoic trong thực phẩm

Cách nhận biết axit benzoic trong thực phẩm

Tiêu chuẩn Việt Nam lệch với thế giới

Tiêu chuẩn Việt Nam lệch với thế giới

Phụ gia axit benzoic có trong tương ớt, ăn vào lợi - hại ra sao?

Phụ gia axit benzoic có trong tương ớt, ăn vào lợi - hại ra sao?

18.000 chai tương ớt bị Nhật thu hồi là dành cho thị trường Việt?

18.000 chai tương ớt bị Nhật thu hồi là dành cho thị trường Việt?

Vụ tương ớt Chinsu cấm bán tại Nhật: Axit benzoic gây hại sức khỏe ra sao?

Vụ tương ớt Chinsu cấm bán tại Nhật: Axit benzoic gây hại sức khỏe ra sao?

Vụ 18.168 chai tương ớt Chinsu bị thu hồi tại Nhật Bản: Chất cấm axit benzoic ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe con người?

Vụ 18.168 chai tương ớt Chinsu bị thu hồi tại Nhật Bản: Chất cấm axit benzoic ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe con người?

'Chất cấm' trong tương ớt Chin-su ở Nhật có bị cấm ở Việt Nam?

'Chất cấm' trong tương ớt Chin-su ở Nhật có bị cấm ở Việt Nam?

Hơn 18.000 chai tương ớt Chin-su bị thu hồi tại Nhật Bản

Hơn 18.000 chai tương ớt Chin-su bị thu hồi tại Nhật Bản

18.168 chai tương ớt Chin-su bị thu hồi ở Nhật vì có chứa chất cấm

18.168 chai tương ớt Chin-su bị thu hồi ở Nhật vì có chứa chất cấm

Hơn 18.000 chai Chinsu bị thu hồi ở Nhật Bản vì chứa chất cấm

Hơn 18.000 chai Chinsu bị thu hồi ở Nhật Bản vì chứa chất cấm